Vážíme si vašeho soukromí

Naše webová stránka používá pouze technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu: procházení záložek, možnosti odeslání registračního formuláře. Stránka nepoužívá google analytics a další sledovací nástroje.

  • Energetické využití biomasy a odpadů
  • Biomasa a odpady jako palivo
  • Technologie pro energetické zpracování biomasy a odpadů
  • Ušlechtilá paliva z biomasy
  • Emise a čištění odpadních produktů z energetických technologií

Většina diskutovaných témat je úzce spojena s tématy disertačních prací mladých přednášejících autorů.

 Důležité termíny:

  •  do 13.08.2023   Registrace
  •  do 03.09.2023   Úhrada konferečního poplatku
  •  do 31.10.2023   Vkládání příspěvků
  •  05.-07.09.2023  Termín konference

Šablona příspěvku