Vážíme si vašeho soukromí

Naše webová stránka používá pouze technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu: procházení záložek, možnosti odeslání registračního formuláře. Stránka nepoužívá google analytics a další sledovací nástroje.

  •     do 13.08.2023     -  Registrace
  •     do 03.09.2023     -  Úhrada konferenčního poplatku
  •     do 31.10.2023     -  Vkládání příspěvků
  •     05. - 07.09.2023  - Termín konference

Vložné

Pro studenty, doktorandy a pracovníky VŠ:  3750,- Kč vč. DPH

Ostatní:  7500,- Kč vč. DPH - vyřízení individuálně

 Důležité termíny:

  •  do 13.08.2023   Registrace
  •  do 03.09.2023   Úhrada konferečního poplatku
  •  do 31.10.2023   Vkládání příspěvků
  •  05.-07.09.2023  Termín konference

Šablona příspěvku