Vážíme si vašeho soukromí

Naše webová stránka používá pouze technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webu: procházení záložek, možnosti odeslání registračního formuláře. Stránka nepoužívá google analytics a další sledovací nástroje.

  •  Článek - min 4 strany, maximální počet stran není omezen
  •  Prezentace - 12 min + 5 min diskuse
  •  Šablona příspěvků odborné konference Energie z biomasy 2023 ke stažení zde...

 Důležité termíny:

  •  do 13.08.2023   Registrace
  •  do 03.09.2023   Úhrada konferečního poplatku
  •  do 31.10.2023   Vkládání příspěvků
  •  05.-07.09.2023  Termín konference

Šablona příspěvku