Registrace

Souhlas

Udělujete tímto souhlas pořadateli konference Enbio - Energie z biomasy (Vysoké učení technické v Brně, Energetický ústav, IČ:  00216305 se sídlem v Brně - dále jen "Správce") se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, název organizace, adresa a e-mail) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje pořadatele konference Enbio. Uvedený souhlas je však nezbytnou podmínkou registrace na konferenci Enbio - Energie z biomasy.

 Důležité termíny:

  •  do 31.07.2021   Registrace
  •  do 28.08.2021   Úhrada konferečního poplatku
  •  do 31.10.2021   Vkládání příspěvků
  • 14.- 16.09.2021   Termín konference

Šablona příspěvku